FAQ - Rekuperacja

Jaki rekuperator do domu jednorodzinnego?

RekuperatorJeśli Inwestor podejmie już decyzję, że chce posiadać wentylacje mechaniczną z odzyskiem ciepła zaczyna zastanawiać się na tym, jaki rekuperator wybrać dla siebie?

Z naszych kilkunastoletnich doświadczeń wynika, że rekuperator do domu jednorodzinnego powinien spełniać następujące warunki:

 

1. Wydajność centrali wentylacyjnej / rekuperatora do domu jednorodzinnego powinna być dobrana do kubatury domu oraz ilości osób na stałe w nim przebywających. Wymaganie te reguluje polska norma PN-83/B-03430  z późniejszymi zmianami PN-83/B-03430/Az3:2000.

Oto jej najważniejsze postanowienia dotyczące budynków mieszkalnych:

Strumień objętości powietrza wentylacyjnego w budynku mieszkalnym jest określony przez sumę strumieni powietrza usuwanego z pomieszczeń pomocniczych. Strumienie te powinny wynosić, co najmniej:

• w kuchni z oknem zewnętrznym, wyposażonej w kuchenkę gazową lub węglową - 70 m3/h,

• w kuchni z oknem zewnętrznym, wyposażonej w kuchenkę elektryczną – 30 m3/h w mieszkaniu do 3 osób i 50 m3/h dla więcej niż 3 osób,

• w kuchni bez okna zewnętrznego wyposażonej w kuchnię elektryczną – 50 m3/h

• w łazience ( z WC lub bez) - 50 m3/h,

• w wydzielonym WC - 30 m3/h,

• w pomocniczym pomieszczeniu bezokiennym - 15 m3/h,

• w kuchni bez okna zewnętrznego, wyposażonej w kuchnię gazową, obowiązkowo z mechaniczną wentylacją nawiewno-wywiewną - 70 m3/h,

• dla pokoju mieszkalnego oddzielonego od pomieszczeń kuchni, łazienki i WC więcej niż dwojgiem drzwi lub pokoju znajdującego się na wyższym poziomie w wielopoziomowym domu jednorodzinnym lub w wielopoziomowym mieszkaniu domu wielorodzinnego - 30 m3/h,

Uwzględniając wymogi PN możemy w przybliżeniu policzyć, jakiej wydajności rekuperator powinniśmy wybrać do swojego domu.

2. Należy zwrócić uwagę na spręż dyspozycyjny centrali wentylacyjnej / rekuperatora do domu jednorodzinnego podawany przez producenta/importera. Centrala z rekuperatorem pracować będzie w połączeniu z instalacją kanałowa rozprowadzającą powietrze po budynku, generującą opory przepływu.

Czasami spręż dyspozycyjny centrali jest na tyle niski, że po przejściu przez instalację kanałową jej wydajność max. jest daleka od wartości podanej przez producenta.

W takie sytuacji dobrze jest do wyliczonej zgodnie z PN wydajności dodać 30-40% na pokrycie oporów przepływu powietrza przez system kanałów.

3. Rekuperator do domu jednorodzinnego powinien charakteryzować się niskim zużyciem energii elektrycznej.

* W centralach lepszej jakości zastosowane są wentylatory „stałoprądowe” o niskim poborze prądu.

* System antyzamrożeniowy działa bez użycia nagrzewnic elektrycznych, poprzez sterowanie pracą wentylatorów lub, jeśli są nagrzewnice ich praca modulowana jest elektronicznie w zależności od warunków zewnętrznych.

4. Rekuperator do domu jednorodzinnego powinien być łatwy w obsłudze.

* Zbyt skomplikowana automatyka sterująca pracą rekuperatora powoduje często trudności w jej obsłudze, a wszystkie dodatkowe funkcje,często niewykorzystywane przez użytkownika, podnoszą koszt automatyki.

* Centrala wentylacyjna powinna mieć taką budowę, aby bieżąca konserwacja np. wymiana filtrów nie wiązała się z dużym nakładem pracy i kosztów.

5. Rekuperator do domu jednorodzinnego powinien mieć automatyczny bypass, czyli obejście wymiennika na okres letni.

Wymiana kasety zimowej na letnią lub ręczne sterowanie obejściem wymiennika może być kłopotliwe dla użytkownika. Szczególnie w okresach przejściowych wiosna/jesień, kiedy dobowe temperatury zewnętrzne ulegają znacznym zmianom.

6. Specjalnie na koniec zostawiłam częsty slogan reklamowy firm - „ Rekuperator do domu jednorodzinnego powinien mieć jak najwyższą sprawność odzysku ciepła”.

Twierdzenie może i słuszne, ale często oderwane od rzeczywistości.

Znacznie lepiej będzie stwierdzić - „ Rekuperator do domu jednorodzinnego powinien mieć korzystny stosunek ceny do jakości”

W trakcie budowy domu każdy inwestor obserwuje wysoce niepokojący, bardzo szybki wypływ pieniędzy z portfela. Nie każdego w tym momencie stać na zakup centrali z najwyższej półki. A rekuperatory o wysokiej sprawności są zazwyczaj droższe.

Można na początek pokusić się o zakup centrali tańszej (a mimo wszystko znacznie energooszczędniejszej niż wentylacja grawitacyjna), a z czasem, po odzyskaniu kontroli nad swoim portfelem wymienić urządzenie na inne.