FAQ - Rekuperacja

Rekuperacja z klimatyzacją - czy można to połączyć?

Nie ma przeciwwskazań w stosowaniu w danym obiekcie rekuperacji i klimatyzacji jednocześnie. Przy zastosowaniu klasycznej klimatyzacji w oparciu o jednostki wewnętrzne typu Split,  rekuperacja doprowadza do równiejszego rozkładu temperatur w danym obiekcie. Można oczywiście w system kanałów instalacji nawiewnej włączyć klimatyzator kanałowy ale wymaga to oddzielnego projektowania całej instalacji. Należy znacząco przewymiarować i dostosować instalację nawiewną do zwiększonego strumienia powietrza. Jednocześnie projektując kanały należy przewidzieć konieczność częstego ich czyszczenia.